© 2018 by CEI Aviation and Logistics Company Limited

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

ค่านิยมองค์กร

เราเชื่อว่าการยึดมั่นในค่านิยมหลักของเราเป็นเหมือนความภาคภูมิใจในการทำงานและ บริษัท ของเราการปรับปรุงอย่างการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองของลูกค้า เพราะสิ่งนี้จะนำเราไปสู่การเติบโตทางธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง ค่านิยมหลักของ CEI คือ:

  • เรามุ่งมั่นที่จะเกินความคาดหวังของลูกค้าของเรา

  • เราเคารพซึ่งกันและกัน โดยตระหนักถึงความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม

  • เราทำงานในลักษณะที่ปลอดภัยต่อตัวเราและผู้คนรอบข้าง

  • เราเป็น บริษัท เพื่อนบ้านที่ดีและกระตือรือร้นที่จะนำสิ่งดีดีให้แก่ชุมชน

  • เราดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเป็นไว้วางใจ

  • เราจะร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรและช่วยเหลือกันและกันเพื่อให้บรรลุความสำเร็จ

1/3