© 2018 by CEI Aviation and Logistics Company Limited

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

กิจกรรมโลจิสติกส์

บริษัท ซีอีไอ เอวิเอชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบครบวงจรทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเน้น การบริการ และ ความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์มากหว่า 10 ปี
บริการของเรา
- Warehousing, Storage
- Packing and Picking / Kitting
- Stuffing and un-stuffing
- Report management
- Supply Chain Management
- Cargo insurance
- Etc.
1/3